Условия за доставка с Pellet Box

Доставката на пелети се извършва чрез специализиран камион — силоз, който се свързва с инсталиран от нас бункера, посредством необходимите за целта маркучи.

 

Условие за първо зареждане е поръчката да бъде от минимум два тона. За последващо допълване на бункера, условие е поръчката да бъде за миимум един тон.


Доставката, инсталацията и сглобяването на пелетния бункер, както и свързването на бункера със силозния камион се извършва от специално обучен персонал.

PBoX
Logo
Shopping cart